Här finner du vilka säkerhets- och trivselregler vi tillsammans satt upp i klubben. Det är allas vårt ansvar att se till att ny och gamla medlemmar samt icke-medlemmar, följer dessa. Annars finns risk att kommunen begränsar vårt surfparadis, med regler alt förbud.