Här lägger vi upp videos från klubbens egna inspelningar…

Carlos Rodriguez, klubbens ” höghöjdsmästare” tar sig an stormen. -Hoppar 23 m högt!

Niclas Högberg foilar i Varamon…

Bergman i Berg…

Novembersurf i Varamon…

Kitesafari Red sea…