Här lägger vi upp videos från klubbens egna inspelningar…

Niclas Högberg foilar i Varamon…

Kevin Langeree hoppar högt…

Bergman i Berg…

Novembersurf i Varamon…

Kitesafari Red sea…

Danish dynamite…