Lite kort info och historik om klubben…


Styrelsen

Ordförande: Bo Bergman
Vice ordförande: Peter Bohn
Sekreterare: Erik Bengtsson
Kassör: Jonny Sköld
Kontaktperson och suppleant: Bo Bergman 0703-959 975