Välkommen till årsmötet i Varamom Surfklubb, onsdag 18 januari, kl 1800.

Vi ses på UCS Kontor, Teknikringen 4B, i Linköping. Möjlighet att deltaga via Teams. Anmäl ditt deltagande senast 15 januari till sekreteraren via mail.

Motioner och förslag till årsmötet skall vara sekreterare Erik Bengtsson tillhanda senast 15 januari. erik.bengtsson@ucsmanagement.se