Välkommen till årsmötet i Varamom Surfklubb, tisdag 28 december, kl 1800.

Vi ses på UCS Kontor, Teknikringen 4C, i Linköping. Möjlighet att deltaga via Teams. Anmäl ditt deltagande senast 22 december till sekreteraren via mail.

Motioner och förslag till årsmötet skall vara sekreterare Erik Bengtsson tillhanda senast 22 december. erik.bengtsson@ucscent.se