Några av deltagarna på årsmötet 18 jan 2023

Den 18 januari genomfördes årsmötet för 2021 och 2022. Även detta möte hade stort fokus på den övergripande frågan om den osäkra situationen kring Skogsborg och medlemmarnas möjlighet att byta om, duscha och förvara sin utrustning. Styrelsens huvudsakliga fokus under 2023 är att fortsätta bearbeta kommunen för att få tillgång till ombytesmöjligheter. Vi kommer inte förändra medlemsavgifter under 2023, utan hoppas att våra trogna medlemmar fortsätter vara aktiva betalande medlemmar, trots den nuvarande avsaknaden av omklädningsrum.
Styrelsen tackade av vår sedan urminnes tider trogna revisor, Greger Westerdahl. Ny revisor är Fred Axelsson.
Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året och vi ser fram mot att ses på stranden och ute på vattnet under 2023. Nedan finner du protokoll från mötet.

Greger tackas av som avgående revisor

protokoll 2022