Den 28 december genomfördes årsmötet för 2020.

Den övergripande frågan som berördes handlade om den osäkra situationen kring Skogsborg och medlemmarnas möjlighet att byta om, duscha och förvara sin utrustning.

Styrelsen tackar deltagarna på årsmötet för engagemang och idéer kring framtida möjligheter att fortsätta surfa i Varamon; Östergötlands Sjöstads Pärla.

Kassör Hans Lugnegård, sekreterare Erik Bengtsson, suppleant Stephane Rydfors, ordförande Frederic Rydfors