Vi har ett unikt surfparadis i Varamon! Det ska vi alla vara rädda om att bevara. Vi kan vara här 365 dagar om året. -Helt fantastiskt.

Under sommarmånaderna delar vi stranden med badgäster. Det ställer stora krav på oss surfare. Var och en som surfar i Varamon är skyldig att känna till och efterleva de trivsel- och säkerhetsregler som finns. Även att upplysa ” nya surfare” vad som gäller. Varje sommar sker ” incidenter” då människor kontaktar Motala kommun och känner oro för att vi surfare utsätter andra för fara, genom att surfa för nära badgäster. -Det måste vi alla aktivt hjälpas åt att få bukt med, genom att följa de regler vi tillsammans satt upp. Det finns även en ” gatupratare” i förrådet som vi placerar ut synligt på gräsmattan för att påminna varandra om vad som gäller.
-Vi i styrelsen ser fram mot många fina surf-säsonger, utan att Kommunen inför begränsningar eller förbud. -Låt oss hjälpas åt med att säkerställa detta.

/ styrelsen genom sekretare Erik Bengtsson