Hej alla surfare i Varamon!

Styrelsen har 11 mars haft ett kort avstämningsmöte för att skapa en gemensam bild om läget vid Skogsborg. Ägarna har lagt ut det till försäljning, vilket innebär att vår möjlighet att vara kvar i omklädningsrum och ha tillgång till brädförvaring, toaletter och dusch, är högst osäker inom en snar framtid.

Styrelsen kommer aktivt bevaka läget och återkomma med information så snart vi vet hur läget kommer utvecklas. Eftersom vi som klubb, vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla medlemmar, är det nu av största vikt att vi är många aktiva, betalande medlemmar i klubben, då en kommande dialog med Motala Kommun, kan behöva inledas om alternativa lösningar för vår verksamhet.

-Med det sagt är vi mycket tacksamma om alla surfare som vill stödja vår framtid, betalar in årsavgiften på 150 kr för 2021. ( se info här)

Observera att ni gärna kan registrera familjemedlemmar som stödmedlemmar. 20 kr per person.

Vad gäller brädförvaringen råder vi alla som har utrustning i förrådet, att hämta den och förvara hemma, tills vi med säkerhet vet vad ny ägare har för avsikter för vår verksamhet.

/ Hälsningar styrelsen, genom sekreterare Erik Bengtsson